Nyhetsbrev 2016-03.31

SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER PÅ FÖRNYBAR ENERGI

finns på CCC hela fredagen den 22 april och halva lördag den 23e!

Det är organisationen SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, som i samband med sitt årsmöte ordnar seminarier med bl. a. Göran Bryntse, SERO, 100% förnybart till 2040, Preben Maergaard Lokal förnybar energi i Danmark, Lennart Söder om Eleffekt 100% förnybart, Tomas Kåberger Förnybara energisystem, Anders Wijkman Klimatstyrd omställning.

VmK kommer också att medverka med ett informationsbord.

Det kostar 600 kr att delta på fredagen och 300 kr på lördagen. Programmet finns med som bilaga. Evenemanget är öppet för var och en som anmäler sig i tid och man anmäler sig till adressen i programmet.

Läs hela Nyhetsbrevet här

Inläggsförfattare: Adam