Nyhetsbrev 2017-01-16

Bild av Josef Nylén
SSM kritiserar säkerhetskulturen hos Svensk Kärnbränslehantering

Välkommen till ett nytt år med Värmland mot Kärnkraft!

Lördag den 11 mars kommer vi att uppmärksamma kärnkraftsolyckan i Fukushima som vanligt på Soltorget i Karlstad. Fukushima står symboliskt för riskerna och kostnaderna med all kärnkraft. Risker som ökar i takt med att kärnkraftverken blir äldre och benägenheten att spara på säkerheten ökar när elpriset sjunker. SKB låter säkerheten komma till korta i sin iver att forcera fram ett slutförvar. Det finns all anledning att kräva slut på kärnkraftsepoken. Vi hoppas du vill vara med!

 
STORA BRISTER I KÄRNAVFALLSBOLAGET SKBs SÄKERHETSARBETE ENLIGT SSM

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har i en rapport riktat hård kritik mot SKBs säkerhetsarbete. Miljöorganisationer, forskare m fl har länge påpekat den stora fara som utgår från att kärnkraftsbolagen och ledande politiker försöker pressa på för att få ett snabbt beslut på att förvara det svenska kärnavfallet i Forsmark enligt SKB-metoden.

Här är några citat ur rapporten:

SSM upplever att cheferna inom bolaget nuförtiden i högre grad efterfrågar och följer upp tidplaner, budget och framdrift i projekt, men att strålsäkerheten inte i lika hög grad är i fokus för uppföljning (…) Slutsatsen som SSM kunnat ta är att det engagemang för säkerhetsfrågor som finns på medarbetarnivå inte alltid ses av bolagets chefer som en tillgång för organisationen.”…

…”SSM har också funnit flera exempel som pekar på att huvudägaren Vattenfalls inverkan inte alltid upplevs vara den bästa för bolagets verksamhet. Myndigheten anser att kärnavfallsbolaget behöver värdera om Vattenfalls styrning och påverkan kan resultera i att bolaget agerar mer utifrån huvudägarens önskningar än bolagets verksamhets krav och behov, samt de skyldigheter och egna ansvar som följer i tillståndshavarrollen.” Du kan läsa mer (även den fullständiga rapporten) här: www.mkg.se/ssm-hard-kritik-mot-brister-i-skbs-sakerhetsledarskap

 

Läs hela nyhetsbrevet här!

 

Protester mot kärnkraftverk i Bottenviken! Nyhetsbrev November 2016

Ny Styrelse
På årsmötet blev det omval av hela styrelsen, med tillägget att Gunilla Wetter träder in som suppleant. Årsmötet beslutade att VmK ska fortsätta att bevaka kärnkraften, dess utveckling och följder i Sverige och världen och att verka för att den ska ersättas så fort som möjligt. Särskilt vill vi stödja kampen mot ett nytt kärnkraftverk i Bottenviken.

FRAMÅT FÖR FÖRNYELSEBART!

Ny statistik från Internationella energirådet (IEA): Elanvändningen fortsätter att öka i världen, men el från fossila källor har minskat med 0,7% och från kärnkraft med 0,5%. Det kan verka lite, men samtidigt har el från förnybara källor ökat med 16% och denna ökning visar ingen som helst avmattning. Om utvecklingen fortsätter så, vilket allt tyder på, är produktionen av förnybar el fördubblad inom bara 5 år. Globalt installeras nu 2,5 vindturbiner och 30 000 solpaneler varje timme! Detta inger hopp, oavsett vad herr Trump säger!

Läs hela nyhetsbrevet här!

Slutförvar och Kärnkraftverk i Bottenviken!

Det finska företaget Fennovoima, som planerar ett nytt kärnkraftsbygge i Bottenviken tillsammans med den ryska kärnvapentillverkaren Rosatom, ansöker nu också om att få bygga ett slutförvar.
Enligt ESBO-konventionen, som ger alla näraliggande länder rätt att yttra sig när det gäller miljöfrågor som kan påverka dem, har det svenska Naturvårdsverket bett att få in synpunkter senast den 16 november, som underlag för deras yttrande.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft har nu skickat ett yttrande med flera synpunkter på detta beslutet som vi nu även lämnar tillgängligt i ett dokument här på sidan så att alla kan läsa det!
Till dokumentet

 

Rättelse angående datum för årsmöte!

Rättelse angående datum för årsmöte!

I det senaste nyhetsbrevet så råkade det komma med fel datum för årsmötet, något som några uppmärksamma läsare påpekade! Så här kommer det rätta datumen!

Du är alltså välkommen till;

Årsmöte för Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Onsdag den 28 september kl. 18.30

Plats: Rum 216, Gjuteriet, Studiefrämjandet,

Verkstadsgatan 1, Karlstad, (bakom Nöjesfabriken)

Efter årsmötesförhandlingarna, som vi beräknar kommer att klaras av ganska snart, bjuder vi på smörgåsfika och lämnar fältet fritt för samtal om föreningens framtida tyngdpunkter.

Varma Solhälsningar!

Nyhetsbrev och Kallelse till Årsmöte!

Onsdag 29 september kl 18.30 – Årsmöte

Välkommen till

Årsmöte!

Onsdag den 29 september kl. 18.30

Plats: Rum 216, Gjuteriet, Studiefrämjandet,

Verkstadsgatan 1, Karlstad, (bakom Nöjesfabriken)

Efter årsmötesförhandlingarna, som vi beräknar kommer att klaras av ganska snart, bjuder vi på smörgåsfika och lämnar fältet fritt för samtal om föreningens framtida tyngdpunkter.

Att kärnkraften prisar ut sig själv över hela världen, att förnybar energi blir billigare och effektivare, betyder inte att vi kan glömma hela saken.

Den ryska kärnvapentillverkaren Rosatom fortsätter tillsammans med bl a Fortum att bygga ett kärnkraftverk på finska sidan av Bottenviken, bara 18 mil från Norrbottenskusten.

AB Svensk Kärnbränslehantering(SKB) går nu hårt in för att få sitt koncept för slutförvar godkänt, trots att de inte vetenskapligt kan bevisa att de verkligen kan skydda allt levande i 100 000 år.

Elpriserna sjunker, medan kostnaderna för avvecklingen av kärnkraftverken stiger. I slutändan kommer skattebetalarna, alltså vi, att stå för dessa kostnader. Ju snabbare avveckling, ju lägre slutnota!

Det finna alltså all anledning att diskutera, studera och agera! Välkommen den 29 september!

LÄS MER

 

Nyhetsbrev – 2016-07-20

Här är vi igen!

Styrelsen för VmK har legat lågt ett tag, mest pga personliga händelser, flyttning etc. Kärnkraften är på tillbakagång och den förnybara energin på stark frammarsch världen över. Men så länge den finns kvar och avfallsfrågan inte är löst, behövs allmänhetens vakande öga och vår önskan är att VmK ska kunna fortsätta att fylla denna uppgift.

Energiöverenskommelsen

Den 10 juni slöt partierna S, MP, M, C och KD en överenskommelse som samtliga firade som framgång för sin linje. Detta kan inte annat än väcka misstänksamhet och faktum är att överenskommelsen är motsägelsefull: Fram till 2040 ska elproduktionen vara 100% förnybar samtidigt som kärnkraftsparentesen förlängs genom att gamla reaktorer kan vara i drift så länge de håller och att ersättning genom nybyggnation tillåts. Lyckligtvis är subventioner till kärnkraft även fortsättningsvis inte tillåtna.

Läs mer här!

 

30 år efter Tjernobyl

Lördag den 23 april kl 13.00:

Manifestation på Soltorget, Karlstad

30 år efter Tjernobyl:

KÄRNKRAFTEN AVGÅR –

DAGS FÖR 100% FÖRNYBART !

Nu händer det! Alla verkar nu överens om att kärnkraften håller på att avvecklas och att den billiga, miljövänliga förnybara energin tar över. Alla problem är naturligtvis inte lösta men förutsättningarna är bättre än någonsin.

Kom och visa din glädje över detta, lyssna på musik och tal och drick en kopp kaffe! Den här gången är det du som är huvudpersonen.

Ca kl 11 – 14 finns vi på plats med information och aktiviteter

Föreningen Värmland mot Kärnkraft med stöd av Naturskyddsföreningen, SERO,m fl.

För att läsa hela nyhetsbrevet, klicka här!

Nyhetsbrev 2016-03.31

SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER PÅ FÖRNYBAR ENERGI

finns på CCC hela fredagen den 22 april och halva lördag den 23e!

Det är organisationen SERO, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, som i samband med sitt årsmöte ordnar seminarier med bl. a. Göran Bryntse, SERO, 100% förnybart till 2040, Preben Maergaard Lokal förnybar energi i Danmark, Lennart Söder om Eleffekt 100% förnybart, Tomas Kåberger Förnybara energisystem, Anders Wijkman Klimatstyrd omställning.

VmK kommer också att medverka med ett informationsbord.

Det kostar 600 kr att delta på fredagen och 300 kr på lördagen. Programmet finns med som bilaga. Evenemanget är öppet för var och en som anmäler sig i tid och man anmäler sig till adressen i programmet.

Läs hela Nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev 2016-03-05

FUKUSHIMA 5 ÅR!

Lördag den 12 mars kl. 11 – 13 på Soltorget i Karlstad,

Vi finns på Soltorget, med info, flaggor och flygblad för att påminna om detta tragiska jubileum. Det blir inga tal eller större aktioner (det spar vi till den 23 april då nästa tragiska jubileum – Tjernobyl 30 år, infaller), men kom dit för att prata energi, kärnkraft och klimat och visa att du tar ställning!

Läs hela Nyhetsbrevet här

 

Nyhetsbrev 2016-02-10

KÄRNKRAFTEN FÖRGÅR – STRÅLNINGEN BESTÅR

RÄDDA KLIMATET – KÄRNKRAFT FEL VÄG

——–

ONSDAG DEN 17 FEBRUARI KL. 19,

RUM 216, GJUTERIET, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad (Bakom Nöjesfabriken). Vi bjuder på fika med smörgås.

SEMINARIUM OM KÄRNKRAFTSSÄKERHET

Vill du delta i ett säkert mycket intressant seminarium om kärnkraftssäkerhet? Seminariet anordnas av SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och intresserade från mMiljörörelsen är särskilt inbjudna. Kanske har du något annat ärende till Stockholm? VmK kan bidra med en del av resekostnaden om du ger oss en rapport sedan. Meddela oss på vår mejl i så fall, men gör din anmälan själv. Läs hela inbjudan i bifogad fil.

”Olyckan – lärdomarna – utmaningarna

Heldagsseminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima

Tid: 9 mars 2016 kl. 9.30–16.00

*Läs hela nyhetsbrevet här!*