Nyhetsbrev – 2016-07-20

Här är vi igen!

Styrelsen för VmK har legat lågt ett tag, mest pga personliga händelser, flyttning etc. Kärnkraften är på tillbakagång och den förnybara energin på stark frammarsch världen över. Men så länge den finns kvar och avfallsfrågan inte är löst, behövs allmänhetens vakande öga och vår önskan är att VmK ska kunna fortsätta att fylla denna uppgift.

Energiöverenskommelsen

Den 10 juni slöt partierna S, MP, M, C och KD en överenskommelse som samtliga firade som framgång för sin linje. Detta kan inte annat än väcka misstänksamhet och faktum är att överenskommelsen är motsägelsefull: Fram till 2040 ska elproduktionen vara 100% förnybar samtidigt som kärnkraftsparentesen förlängs genom att gamla reaktorer kan vara i drift så länge de håller och att ersättning genom nybyggnation tillåts. Lyckligtvis är subventioner till kärnkraft även fortsättningsvis inte tillåtna.

Läs mer här!

 

Inläggsförfattare: Adam