Nyhetsbrev 2018-04-10

SKA KARLSTAD SÄGA NEJ TILL NY KÄRNKRAFT I
BOTTENVIKEN?

2018-04-10

MANIFESTATION I KYLA MED MÅNGA TALARE

Två inbjudna experter talade – Johan Swahn, kärnavfallssakkunnig och Elisabeth Holmström
från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Inte mindre än 7 politiker ville vara med. Efter deras
tal räknar vi med att de gör sitt yttersta för att ersätta både fossilt och kärnkraft med förnybar
energi! Blå Björk med Papis trummade in stämningen. Det ihärdiga gänget från Värmland mot
Kärnkraft höll i trådarna. Och med tanke på alla nya namn på våra kontaktlistor (Välkomna
ska ni vara!) kom ganska många förbi under loppet av dagen. Många skrev också på
namnlistor för ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Energifrågan är aktuellare än någonsin. De som
följde med till Bibliotekscaféet senare på eftermiddagen fick en mycket givande fördjupning av
Johan Swahn och -Elisabeth Holmström. Tack igen till alla som medverkade och deltog.

 

 

ALLT FLER SÄGER NEJ TACK TILL KÄRNKRAFT

Bara var fjärde svensk vill ha kärnkraften kvar enligt SOM-institutet. Också vilka som säger
nej har ändrats. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6921184

 

SKA KARLSTAD SÄGA NEJ TILL NY KÄRNKRAFT I BOTTENVIKEN?

Etablering av ett rysk-finskt kärnkraftverk i Bottenviken kan få konsekvenser även för
Värmland om något skulle gå snett. I vårt eget intresse och för att stötta alla människor i
Norrlandskommunerna som oförtrutet kämpar mot det planerade kärnkraftverket i deras
omedelbara närhet, har VmKs Gunilla Wetter skrivit ett medborgarförslag (numera e-förslag),
för att uppmana Karlstads kommun att solidarisera sig med de 19 Norrlandskommunerna och
ta avstånd från bygget av kärnkraftverket. Du kan läsa VmKs förslag och
kommunledningskontorets svar längst ner i Nyhetsbrevet. Deras åsikt är att detta inte är en
fråga som kommunen kan ta ställning till, och där står vi nu.
Är det någon som har en bra idé om hur vi kan nå framgång?

 

”HOTET FRÅN KLIMATKRISEN OCH VAD VI KAN GÖRA ÅT DEN”

Klimatkrisen hänger intimt samman med hur vi löser energifrågan. Därför rekommenderar vi
nedanstående föredrag på Värmlands Museum den 18 april:
”DEN STORA FREDEN – hotet från klimatkrisen och vad vi kan göra åt den.
Onsdag 18 april kl 18.00 – I utställningen ”We have a dream” VÄRMLANDS MUSEUM
Föredrag av Mikael Karlsson, fd ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.
Klimatförändringen påverkar samhället och naturen i grunden. Den orsakar enorma
kostnader och svåra säkerhetshot. Men samtidigt finns resurser, teknik och ekonomi för en
hållbar utveckling.
Klimatarbetet kan ge en rad välfärdsvinster förutom minskade klimatskador, däribland bättre
folkhälsa och stärkt ekonomi.
Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH och Karlstads universitet. Samarr: ABF”BF.

 

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT

Den kärnkraftskritiska rösten från Värmland behövs.
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala
till föreningens bankgiro, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren – och
skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se,
om du är ny medlem. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd
för en framtid utan dyr, farlig och onödig kärnkraft.

Solhälsningar,
Styrelsen
Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
Adam Maxe, Gunilla Tågmark, Gunilla Wetter, Helga Braathen, Ingrid Ranke

 

Ladda ned Nyhetsbrevet

 


Bilaga: Kommunledningskontorets svar och VmKs brev.

”Hej. Du har i förslag ställt till kommunfullmäktige i Karlstads kommun föreslagit att
kommunfullmäktige kraftfullt markerar ett avståndstagande mot all etablering av kärnkraft vid
Bottenviken och Kvarken.
En kommun får enligt kommunallagen ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som
har anknytning till kommunens område eller kommunmedlemmarna. Frågan om etablering av
kärnkraftverk i Finland kan inte anses falla inom denna kommunala kompetens. Ditt förslag
kan därför inte hanteras av kommunfullmäktige i Karlstads kommun.
Karlstads kommun
Kommunledningskontoret”

Ta avstånd mot byggandet av kärnkraftsverk i Pyhäjoki
Beskrivning
E-FÖRSLAG
Till:
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun
Förslag:
Jag föreslår att Karlstads kommun genom beslut i kommunfullmäktige kraftfullt markerar ett avståndstagande
mot all etablering av kärnkraft vid Bottenviken och Kvarken.

Motivering:
I vårt östliga grannland Finland i kommunen Pyhäjoki har företaget Fennovoima långtgående planer på att bygga
ett kärnkraftverk. En kärnkraftsetablering vid Bottenvikens strand riskerar att få mycket negativa konsekvenser
även för oss medborgare i Sverige. Sverige har en lång kuststräcka mot Östersjön som naturligtvis är av stor
betydelse för näringsliv och enskilda. Vid en etablering av ett kärnkraftsverk i Pyhäjoki skulle mängder av varmt
kylvatten släppas ut i havet och riskera att negativt påverka vår känsliga havsmiljö. Det ryska statliga kärnvapenoch
kärnenergiföretaget Rosatom ska bygga och driva kraftverket. Det innebär risk för ännu mer militärt
inflytande för Ryssland i Östersjön.

Olyckorna i Fukushima och Tjernobyl visar tydligt vilka risker kärnkraften medför, med obeskrivligt lidande för
generationer och oöverskådliga ekonomiska kostnader för samhället som följd. Även om Karlstads kommun inte
gränsar mot Östersjön så känner strålningen inga gränser och Karlstad har närmare till Bottenviken än till
Tjernobyl. Konsekvenserna vid en olycka skulle bli allvarliga för hela norra Skandinavien.
Även då olyckan inte är framme, är kärnkraftsproduktion en ytterst riskfylld hantering vad gäller uranbrytningens
miljöproblem, anläggningarnas säkerhet samt en ännu inte löst avfallshantering. Teknik för alternativ och hållbar
energiproduktion är idag utvecklad, vilket ytterligare förstärker bilden av kärnkraften som alltför riskfylld, dyr och
dessutom otidsenlig.

I Sverige finns en stark opinion mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Många
norrlandskommuner har hittills tagit avstånd från kärnkraftverket. Det är: Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden,
Sorsele, Piteå, Dorotea, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Nordmaling,
Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall med tillsammans mer än 520 000 invånare. Det finska
kärnkraftsprojektet står idag och väger, främst på grund av problem med finansieringen. Ett tydligt
ställningstagande mot kärnkraftsetablering i området kan därför vara av avgörande betydelse.
Det är av största vikt att vi värnar vår unika och känsliga miljö för kommande generationer, och att vi verkar för
en i grunden hållbar utveckling. Jag anser att detta är en fråga som är angelägen för hela Sverige och inte bara
för norrlandskommunerna. Sverige har beslutat om en avveckling av kärnkraften och vi är oroade och vill avråda
från en placering i närheten av Pyhäjoki.

Min förhoppning är att kommunfullmäktige i Karlstad ställer sig positiv till ovanstående förslag.
Karlstad den 7 / 3 2018
Gunilla Wetter

Inläggsförfattare: Adam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.