Nyhetsbrev januari 2014

Hej kärnkraftsmotståndare!

2014 är ett valår där många viktiga samhällsfrågor står på alla partiers agenda. Frågan om Sverige ska fortsätta med kärnkraft eller satsa på förnybar energi kommer inte att finnas med där – om inte vi bidrar till detta!

Varje politiskt parti bör kunna svara ärligt på följande frågor:

  • Varför tillåter man energibolag som Vattenfall, Eon och Fortum bedriva verksamhet som kan ödelägga hela landskap för generationer framåt, göra hundratusentals människor hemlösa, orsaka mängder av cancerfall m m om en olycka skulle inträffa – utan att ens vara försäkrade mot detta? Vad är det som gör att man anser att skattebetalarna ska stå för en sådan nota?
  • Hur kan man tala om att bygga nya reaktorer, när alla erfarenheter och all offentlig statistik visar att ny kärnkraft blir allt dyrare medan el från både vind- och solkraft i dag produceras billigare?
  • Alla partier talar om att de vill satsa på förnybar energi – men när privatpersoner, kooperativ, små företag gör just detta – varför stänger man då inte de två äldsta (och farligaste) reaktorerna som fortsätter att fördärva elpriserna och gör förnybara satsningar omöjliga?

…läs mer.

Inläggsförfattare: Bernhard