Nyhetsbrev november 2015

TILLSAMMANS FÖR KLIMATET!
SOLTORGET I KARLSTAD LÖRDAG DEN 28 NOVEMBER kl 11 – 14

Som en signal till klimatmötet i Paris i december och i anslutning till ”Global Climate March” som ordnas över hela världen 28 -29 november, ställer vi oss på Soltorget med vårt infotält den 28e. Klimatuppvärmningen pågår i allt snabbare takt och vi måste kräva av världens ledare att fatta de (även obekväma) beslut som är nödvändiga för att begränsa uppvärmningen. VmK företräder ståndpunkten att den viktigaste åtgärden för att rädda klimatet är att snabbt gå från fossil till förnybar energi och att kärnkraft inte är något alternativ.

Läs hela nyhetsbrevet här!

Inläggsförfattare: Bernhard