Protester mot kärnkraftverk i Bottenviken! Nyhetsbrev November 2016

Ny Styrelse
På årsmötet blev det omval av hela styrelsen, med tillägget att Gunilla Wetter träder in som suppleant. Årsmötet beslutade att VmK ska fortsätta att bevaka kärnkraften, dess utveckling och följder i Sverige och världen och att verka för att den ska ersättas så fort som möjligt. Särskilt vill vi stödja kampen mot ett nytt kärnkraftverk i Bottenviken.

FRAMÅT FÖR FÖRNYELSEBART!

Ny statistik från Internationella energirådet (IEA): Elanvändningen fortsätter att öka i världen, men el från fossila källor har minskat med 0,7% och från kärnkraft med 0,5%. Det kan verka lite, men samtidigt har el från förnybara källor ökat med 16% och denna ökning visar ingen som helst avmattning. Om utvecklingen fortsätter så, vilket allt tyder på, är produktionen av förnybar el fördubblad inom bara 5 år. Globalt installeras nu 2,5 vindturbiner och 30 000 solpaneler varje timme! Detta inger hopp, oavsett vad herr Trump säger!

Läs hela nyhetsbrevet här!

Inläggsförfattare: Adam