STRATEGIMÖTE, Tisdag 18 november 2014 kl 18.00

Välkommen till ett STRATEGIMÖTE, eller snarare ett informellt samtal om de nya utmaningar som miljörörelsen står inför när det gäller synen på framtidens energiförsörjning!

Tisdag den 18 november 2014, kl 18.00 i rum 216 på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 i Karlstad (bakom Nöjesfabriken). VmK bjuder på fika med smörgås.

Samhällets behov av el får varken leda till en klimat- eller en kärnkraftskatastrof. Hur kan en liten opinionsrörelse som Värmland mot Kärnkraft (VmK) bidra till det?
Nu börjar gamla reaktorer att skrotas och insikten att ny kärnkraft är för dyr slår igenom.

  • Vad betyder det för motståndsrörelsen mot kärnkraft?
  • De flesta reaktorerna kommer att vara kvar länge, bli farligare med åldern, fortsätta att producera avfall och hindra utbyggnad av förnybar energi!
  • Kärnkraftsföretag kommer att försöka välta över kostnaderna för avveckling, rivning och slutförvar på allmänheten. Avfallsfonden kan i dag inte ens täcka de hittills beräknade kostnaderna för rivning och slutförvar.
  • Kärnkraftsaktierna kan komma att bli en dyr affär för Karlstads kommun. Se artikel i Värmlands Folkblad den 13 november.
  • Det finns fortfarande inget slutförvar, varken i Sverige eller i resten av världen.
  • De stora elbolagen kommer att vilja behålla sin makt. Förnybar el är småskalig och kan ägas av många. Den motsättningen kommer att skärpas.
  • Betyder stängning av kärnkraft att det är nödvändigt att använda klimatskadlig kol i stället? Liv Jofjell från VmK hade en debattartikel på detta tema i NWT den 6 november.

Det finns mycket att prata om. Du har säkert fler tankar och idéer om vad man kan göra– kom och dela med dig av dem, bidra med din kunskap och dina åsikter!

Inläggsförfattare: Bernhard