Hej kärnkraftsmotståndare!

Är kärnkraften på väg att få en renässans i världen? I alla fall ser förespråkarna nya möjligheter nu när allt fler samhällen på allvar försöker finna vägar ut ur fossilberoendet. Framför allt är det kärnvapenländerna USA, Ryssland, Kina och Storbritannien som går i spetsen när det gäller att satsa statliga pengar på att utveckla nyare typer av kärnkraft. Utan civil kärnkraft blir kärnvapen mycket dyrare. Att, som vissa entusiaster, påstå att det bara handlar om att ”vilja” satsa, är vilseledande. I själva verket befinner sig den s k Fjärde Generationen sedan 1950-talet fortfarande på ritbordet. Många försök har avbrutits p g av tekniska problem och höga kostnader.

Kärnkraft är ingen quick-fix för klimatomställningen. Wolfgang Ranke, fysiker och medlem i VMK, har gått till källorna och gjort en sammanställning som kan läsas på VMKs hemsida:

STOPPA URANBRYTNING PÅ GRÖNLAND!

Det har kommit ett nödrop från miljövänner på Grönland. I takt med att inlandsisen smälter ökar intresset från multinationella företag att utvinna b.l.a uran och gas som nu blir tillgängligt. Värmland mot Kärnkraft har ställt sig bakom en resolution för att stoppa projektet att utvinna uran i den känsliga naturen i Kvanefjeld, som ligger alldeles intill naturskyddsområdet Kujataa, upptaget på UNESCOs världsarvslista. Ingen kärnkraft utan uranbrytning.

Om uranhalten är 200 g uran per ton malm, räknas brytning som lönsam. Vad detta innebär för ekosystemet i Arktis kan man bara spekulera i. Du kan läsa mer här: https://noah.dk/node/1109

KÄRNKRAFSTUTBYGGNAD FÖRDRÖJER KLIMATOMSTÄLLNING

Om världen ska kunna nå målet med 1,5 graders uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser minska med minst 50% fram till år 2030. Lång byggtid för kärnkraft kan motverka klimatomställningen. Ett exempel är det finska reaktorbygget i Olkiluoto. Utsläppen hade kunnat minska med 38 miljoner ton koldioxid om Finland valt att satsa på förnybar energi i stället, enligt en studie från Stanforduniversitetets avdelning för energi- och atmosfärsstudier. Skillnaden i utsläpp jämfört med en lika stor vindkraftssatsning motsvarar 68 procent av Finlands totala växthusgasutsläpp. Bygget är hittills 12 år försenat enligt den ursprungliga planen och under denna tid kommer elen främst från fossila källor. Studien har även gjort liknande beräkningar när det gäller kinesisk kärnkraft. Läs mer:

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/karnkraftsutbyggnad-fordrojer-klimatomstallning/

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP 2021!

Ett nytt år har börjat, förhoppningsvis med fler möjligheter till aktiviteter än det föregående. Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem, eller att bli ny om du inte är det.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren.

Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se.

Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett bidrag till att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft. 

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Läs nyhetsbrevet i PDF-format? Klicka här!
https://varmlandmotkarnkraft.se/wp-content/uploads/2021/02/Nyhetsbrev-2021-02-03.pdf

Inläggsförfattare: Adam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.