Fukushima 2 år

Manifestation Soltorget, Karlstad, 9 mars 2013, kl 11.00 Talare var: Jonas Gunnarsson (riksdagsledamot S), Stina Bergström (riksdagsledamot MP), Bengt Berg (riksdagsledamot V), Moderator var Ingrid Ranke (föreningen Värmland mot Kärnkraft). Från kl 10.00 till 15.00 fanns information, kaffe och ätbara kärnkraftverk på plats. Det visades dans och liemannen satt tyst väntande bakom kärnavfallstunnor.

Nyhetsbrev februari 2013

Hej alla kärnkraftsmotståndare! Lyckad föredrags- och diskussionskväll den 13 februari i Bibliotekscaféet i Karlstad. Ca 45 personer kom och lyssnade på Olov Holmstrand, Naturskyddsföreningen i Lerum, som berättade om uranbrytning och slutförvar som två av av kärnkraftens många riskfyllda baksidor, och Wolfgang Ranke, Värmland mot Kärnkraft, som visade på Sveriges extremt goda möjligheter att ställa […]

Utställning och föreläsning

2013-02-13. Liv Jofjell (ordf. Värmland mot Kärnkraft) presenterade utställningen i bibliotekshuset i Karlstad. Därefter föreläsning i bibliotekscaféet. Olov Holmstrand föreläste om ”Kärnkraftens baksidor: Uranbrytning och slutförvaring” och Wolfgang Ranke om ”Sverige: Omställningen till förnybar energi är lätt”. Drygt 40 personer lyssnade och deltog i en livlig diskussion.

Nyhetsbrev januari 2013

Hej alla kärnkraftsmotståndare! En god nyhet: Strålsäkerhetsmyndigheten har (äntligen!) förelagt kärnkraftsbolagen att uppfylla EUs säkerhetsdirektiv! Det innebär bl a att samtliga kärnkraftverk måste ha ett ett extra separat nödkylsystem och bygga om anläggningarna så att de kan stå emot ett terrorangrepp. Det är inte billigt och kommer att ytterligare fördyra kalkylerna för eventuell nybyggnad! …läs […]