Länkar


www.mkg.se Miljörorganisationernas kärnavfallsgranskning är en ideell förening och finansierar sitt arbete med medel ur kärnavfallsfonden.


www.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen ar MKG:s största medlemsorganisation.


www.oskarshamn.se Oskarshamns kommun har varit alternativ lokalisering till ett slutförvar. Industrins nuvarande planer är att ansöka om att bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.


www.oss.avfallskedjan.se Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, är en lokal opinionsgrupp i Östhammars kommun som är medlem i MKG.


www.milkas.se Milkas är ytterligare en miljöorganisation som arbetar med kärnavfallsfrågan.


www.greenpeace.se Greenpeace arbetar mycket aktivt med kärnavfallsfrågan.


www.nonuclear.se Miljörörelsens syn på energifrågan.


www.mjv.se Miljöförbundet Jordens Vänner, Friends of the Earth Sweden.


www.folkkampanjen.se Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.


www.stallomsverige.se Ställ om Sverige.


www.stralsakerhetsmyndigheten.se Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är den myndighet som granskar slutförvarsprojektet i Sverige.


ICAN Sweden ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är den internationella kampanjen för att avskaffandet av kärnvapen.


www.karnavfallsradet.se Kärnavfallsrådet (Statens råd for kärnavfallsfrågor) är regeringens rådgivande organ för kärnavfallsfrågor.


www.osthammar.se Östhammars kommun är den kommun som industrin vill ansöka om att bygga en slutförvarsanläggning i.


www.faltbiologerna.se Fältbiologerna är medlemmar i MKG.


www.skb.se Svensk kärnbränslehantering, SKB, är kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag.