Om förnybara energikällor

Visst går det – från kärnkraft till förnybar energi!

läs mer om det här;

Del 1Del 2

Alternativa energikällor

Sverige har utomordentligt goda förutsättningar att ställa om elproduktionen och hela energiförsörjning till förnybara energikällor som:

  • Sol
  • Vind
  • Vatten
  • Biomassa

Här kan du läsa lite statistik om utvecklingen mellan Kärnkraft och förnybara alternativ.
Dokumentet är skrivet Januari 2017. (uppdaterad 2020)


Studiecirkeln, våren 2012

Här finns material från studiecirkeln/temakvällarna om förnybar energi som hölls under april/maj 2012. (uppdaterad 2020)

Här är också en mycket bra denna video om energifrågan…

Framtiden börjar nu from Greenpeace in Nordic on Vimeo.