Uppdaterad information!

Hallå allesammans! Vi har gått igenom allt vårt gamla material och gjort en hel del uppdateringar. Mycket har hänt de senaste åren, speciellt ända sedan vi startade föreningen så mycket av det material som funnits tillgängligt här på hemsidan har inte längre varit aktuell, vi har nu uppdaterat informationen. Utöver att uppdatera några av våra […]

STÄLL FRÅGOR TILL POLITIKER I VALRÖRELSEN!

Vid ett möte i Molkom den 17:e juni satte 8 engagerade deltagare ihop en lista med frågor som man kan ställa till politiska företrädare för att få reda på om de vet vad de talar om när de t ex propagerar för nya kärnkraftverk. Till frågorna finns även lite fakta. Säkert har du fler och […]

Debattartikel i VF

Kärnkraft – dyr, farlig och onödig! Wolfgang Ranke skrev en replik till Pia Hallströms (M) debattartikel. Läs insändaren i VF (Värmlands Folkblad) som publicerades den 28/11-2013. eller läs den okortade versionen här.