STÄLL FRÅGOR TILL POLITIKER I VALRÖRELSEN!

Vid ett möte i Molkom den 17:e juni satte 8 engagerade deltagare ihop en lista med frågor som man kan ställa till politiska företrädare för att få reda på om de vet vad de talar om när de t ex propagerar för nya kärnkraftverk. Till frågorna finns även lite fakta. Säkert har du fler och andra frågor – ställ dem!

Vill du ha frågorna som PDF? Här hittar du dem.

Frågorna:

 • Vad säger du som representant för ditt parti om att ett kärnkraftverk i dag har en försäkring som uppgår till 3 miljarder kr för skador som det kan åstadkomma vid en olycka?
  1. EU har beslutat att detta ska höjas till ca 12 miljarder, men detta har ännu inte trätt i kraft. Olyckan i Fukushima i Japan beräknas bara hittills kosta 2 500 miljarder kr. Om 100 000 människor måste lämna sina hem blir det 120 000 per person.
 • Känner du till hur lång tid svenska kärnkraftsreaktorer är konstruerade för att hålla?
 • Vet du vilka reaktorer som är över 40 år?
 • Tycker du att man ska använda dem längre?
  1. De är konstruerade för att hålla i max 40 år. Oskarshamn 1 är nu 43 år, O 2 och Ringhals 1 och 2 är i år 40 år. Problem: materialtrötthet, mängder av utbytta komponenter från andra företag än de som ursprungligen byggde reaktorn, kunskap går i pension m m. Nya krav på säkerhet har inte kunnat uppfyllas hittills. Planerade effekthöjningar är svårare och dyrare än tänkt och har ännu inte fått tillstånd.
 • Vilka konsekvenser kommer det att få om de två äldsta reaktorerna stängs inom de närmaste åren?
  1. Inga. 2013 producerade de två äldsta 2 TWh, samtidigt som Sverige hade ett elöverskott på 10 TWh. Oskarshamn planerar redan avveckling.
 • Ditt parti vill att nya kärnkraftverk ska byggas i Sverige för att vi ska fortsätta få billig el. Vad kostar ny kärnkraft?
  1. I finska Olkiluoto skulle ett nytt kärnkraftverk stå klart 2009 och kosta 3 miljarder Euro. Nu hoppas man på 2018 och kostnaden är uppe i ca 9 miljarder Euro. I Storbritannien kräver franska Areva ett garantipris på ca 1 kr per kWh under 35 år för att bygga nytt. Ny vindkraft kostar i dag ca 50 öre pr kWh, sjunkande tendens och utan katastrofrisk.
 • Varifrån kommer uranet som används i Sverige?
 • Ska uran brytas i Sverige?
  1. Uranet kommer från Australien, Kazachstan, Ryssland, m fl. Ryska Rosatom är en aggressiv aktör på kärnkraftsmarknaden och underbjuder övriga. Vattenfall har kontrakt med Rosatom.
   Ett kanadensiskt företag vill bryta uran i Oviken i Jämtland. Samtliga kommuner tänker lägga in sitt veto. Uranbrytning orsakar enorma miljöskador. Efter brytning måste lakdammarna skyddas mot fuktighet för all framtid.
 • Finns det slutförvaring för vårt kärnavfall och är kostnaderna täckta?
 • Förvaring av så farligt material i 100 000 år kräver fred, stabilitet och demokratisk kontroll. Vilket ansvar kan vi ha för det?
  1. I Sverige planeras ett slutförvar 500 m under marken vid Forsmark. Något tillstånd har ännu inte givits. För det som man beräknat hittills fattas ca 50 miljarder i Kärnavfallsfonden. Ingenstans i världen finns något slutförvar.
 • Vet du om din kommun har en säkerhetsplan i händelse av en större kärnkraftsolycka?
  1. Detta bör gälla alla kommuner. Efter Tjernobyl blev, på grund av vindar och regn, områden på samma avstånd som Karlstad från Ringhals obeboeliga och måste evakueras. De är fortfarande, 28 år senare, obeboeliga.
 • Många hoppas på 4-generationens kärnkraft som ska använda det plutonium som finns och även generera mer. Vad säger du om att plutonium, kärnvapenmaterial och världens giftigaste ämne, blir en handelsvara på börsen? Hur ska man kunna garantera den fred och stabilitet som krävs för detta?

Inläggsförfattare: Bernhard