Kärnkraftsfritt Bottenviken nyhetsbrev

För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Beslutet närmar sig
En oenig finsk regering beslutade den18 september att bevilja Fennovoima ett ”kompletterande principbeslut”. Frågan gick vidare till riksdagen där ett beslut väntas i december. Meningarna bland finska riksdagspolitiker är delade och utgången osäker.
Samma dag, den 18 september, antog EU-parlamentet en resolution där ”man uppmanar medlemsstaterna att ställa in planerade avtal med Ryssland inom energisektorn”. Detta påverkade inte regeringens beslut.

Oklarheterna är många
Markfrågan på Hanhikiviudden är inte löst. Fortfarande vägrar många fastighetsägare att sälja, varför Fennovoima har begärt expropriering. Regeringen beslutar i frågan inom 1-3 veckor. Trots detta har Fennovoima redan börjat bygga vägar och förstöra Natura 2000-området på Hanhikivi.

…läs mer!

Inläggsförfattare: Bernhard