Slutförvar och Kärnkraftverk i Bottenviken!

Det finska företaget Fennovoima, som planerar ett nytt kärnkraftsbygge i Bottenviken tillsammans med den ryska kärnvapentillverkaren Rosatom, ansöker nu också om att få bygga ett slutförvar.
Enligt ESBO-konventionen, som ger alla näraliggande länder rätt att yttra sig när det gäller miljöfrågor som kan påverka dem, har det svenska Naturvårdsverket bett att få in synpunkter senast den 16 november, som underlag för deras yttrande.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft har nu skickat ett yttrande med flera synpunkter på detta beslutet som vi nu även lämnar tillgängligt i ett dokument här på sidan så att alla kan läsa det!
Till dokumentet

 

Inläggsförfattare: Adam