Årsmöte 2013

Föreningens andra verksamhetsår har gått till ända och vi kan blicka tillbaka på bland annat ett antal större och mindre aktiviteter som utställning och föredrag (om kärnkraftens baksidor och möjligheten att ersätta den med förnybar energi) på Karlstads bibliotek i februari, samma utställning i Sunne i maj, Fukushima-demonstration i mars, ett antal tillfällen då vi synts på gator och torg med flaggor och info-material, en trevlig fest i Norrstrandskyrkan i april…

Samtidigt har Sverige ännu inte fattat något beslut om att avsluta kärnkraftsepoken, trots att förnybar energi sedan länge är billigare, medan kärnkraftens pris ständigt stiger.

Tjernobyl och Fukushima lär oss också att när en kärnkraftsolycka inträffar, kommer den aldrig någonsin att upphöra. Enda sättet att bli av med denna risk är att sluta med kärnkraft.

Så det finns all anledning att fortsätta att verka för snabb avveckling av kärnkraften och omställning till förnybar energi. Vi behöver din insats och dina idéer! VmK är en ideell organisation som drivs av människor som bestämt sig för att satsa tid och engagemang för att uppnå målet med att avvekla kärnkraften. Varje person är viktig, oavsett hur mycket eller lite tid du kan ge. Kom till årsmötet. Du behövs!

Torsdag den 26 september 2013 kl.18.00
Gjuteriet (Studiefrämjandet), Rum 216, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad.

Är du medlem har du rösträtt, men alla är välkomna. Du kan förstås bli medlem på plats! Vi bjuder på te/kaffe och smörgås.

Inläggsförfattare: Bernhard