Nyhetsbrev 2017-01-16

SSM kritiserar säkerhetskulturen hos Svensk Kärnbränslehantering

Välkommen till ett nytt år med Värmland mot Kärnkraft!

Lördag den 11 mars kommer vi att uppmärksamma kärnkraftsolyckan i Fukushima som vanligt på Soltorget i Karlstad. Fukushima står symboliskt för riskerna och kostnaderna med all kärnkraft. Risker som ökar i takt med att kärnkraftverken blir äldre och benägenheten att spara på säkerheten ökar när elpriset sjunker. SKB låter säkerheten komma till korta i sin iver att forcera fram ett slutförvar. Det finns all anledning att kräva slut på kärnkraftsepoken. Vi hoppas du vill vara med!

 
STORA BRISTER I KÄRNAVFALLSBOLAGET SKBs SÄKERHETSARBETE ENLIGT SSM

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har i en rapport riktat hård kritik mot SKBs säkerhetsarbete. Miljöorganisationer, forskare m fl har länge påpekat den stora fara som utgår från att kärnkraftsbolagen och ledande politiker försöker pressa på för att få ett snabbt beslut på att förvara det svenska kärnavfallet i Forsmark enligt SKB-metoden.

Här är några citat ur rapporten:

SSM upplever att cheferna inom bolaget nuförtiden i högre grad efterfrågar och följer upp tidplaner, budget och framdrift i projekt, men att strålsäkerheten inte i lika hög grad är i fokus för uppföljning (…) Slutsatsen som SSM kunnat ta är att det engagemang för säkerhetsfrågor som finns på medarbetarnivå inte alltid ses av bolagets chefer som en tillgång för organisationen.”…

…”SSM har också funnit flera exempel som pekar på att huvudägaren Vattenfalls inverkan inte alltid upplevs vara den bästa för bolagets verksamhet. Myndigheten anser att kärnavfallsbolaget behöver värdera om Vattenfalls styrning och påverkan kan resultera i att bolaget agerar mer utifrån huvudägarens önskningar än bolagets verksamhets krav och behov, samt de skyldigheter och egna ansvar som följer i tillståndshavarrollen.” Du kan läsa mer (även den fullständiga rapporten) här: www.mkg.se/ssm-hard-kritik-mot-brister-i-skbs-sakerhetsledarskap

 

Läs hela nyhetsbrevet här!

 

Inläggsförfattare: Adam