Nyhetsbrev juni 2014

Hej kärnkraftsmotståndare!

Vi är inte en stor förening, men tillsammans med många andra har vi definitivt bidragit till att
lyfta frågan om kärnkraftens vara eller icke vara. Nu börjar valrörelsen på allvar och
energifrågan kan inte sopas under mattan, även om vissa grupper vill det aldrig så mycket. Vi
vill bidra till debatten genom att gemensamt komma fram till ett antal frågor som sedan VmK,
men även var och en kan ställa till de politiker som vill ha våra röster.

…läs mer!

Inläggsförfattare: Bernhard